Tổ chức Tọa đàm “Từ lí thuyết ngôn ngữ học đến thực hành giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài’ (CoP VLC) – Bộ môn NN&VH Việt Nam

Tổ chức Tọa đàm “Từ lí thuyết ngôn ngữ học đến thực hành giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài’ (CoP VLC)

This post is also available in: enEnglish (English)

I. Lý do, mục đích tổ chức

Hiện nay, tiếng Việt đã lọt vào Top 20 ngôn ngữ được nói nhiều nhất trên thế giới, với tư cách là bản ngữ và ngoại ngữ (theo xếp hạng của Ethnologue, 2021). Việc giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài là một thực hành rộng rãi không chỉ ở Việt Nam mà còn ở rất nhiều trường đại học uy tín trên thế giới. Trong bối cảnh đó, Bộ môn và COP Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam đã mời PGS TS Andrea Hoà Phạm (Đại học Florida), một chuyên gia đầu ngành về Ngữ âm tiếng Việt, và hiện là chủ nhiệm chương trình Việt Nam học của Đại học Florida để chia sẻ kinh nghiệm của giáo sư về việc áp dụng lí thuyết ngôn ngữ học vào việc xây dựng một chương trình tiếng Việt chất lượng cao và hấp dẫn với sinh viên. Mục đích là để Bộ môn có thể học hỏi kinh nghiệm để cải tiến chương trình tiếng Việt hiện hành sao cho bắt kịp với xu thế chung của thế giới, đồng thời mở ra hướng hợp tác mới giữa Trường Đại học Ngoại ngữ và Đại học Florida.

  1. Thời gian và hình thức tổ chức:
  2. Thời gian: 8-10h thứ 2, ngày 10/ 1/2022
  3. Hình thức: Zoom
  4. Nội dung, chương trình làm việc:
  • 8.00-9.00: Giáo sư khách mời trình bày
  • 9.00-9.30: Thảo luận
  • 9.30-10.00: Đối thoại giữa Đại diện Bộ môn và Giáo sư khách mời về các hướng hợp tác.

II. Thành phần tham gia tổ chức

  1. Đơn vị trong Trường: Bộ môn và COP Ngôn ngữ và văn hoá Việt Nam
  2. Phía nước ngoài: PGS.TS Andrea Hoà Phạm (Đại học Florida), Giáo sư Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam, Đại học Florida (Hoa Kỳ).
STT Họ và tên Quốc tịch Nghề nghiệp, nơi làm việc
1 PGS.TS Andrea Hoà Phạm (Đại học Florida), Giáo sư Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam   Mỹ Khoa Ngôn ngữ, Văn học và Văn hoá, Đại học Florida (Hoa Kỳ).
Andrea Hoa Pham

III. Một số hình ảnh trong Tọa đàm