Lịch sử – Bộ môn NN&VH Việt Nam

Lịch sử

This post is also available in: enEnglish (English) ko한국어 (Korean)

1. Giới thiệu chung

Bộ môn NN&VH Việt Nam là Bộ môn trực thuộc Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội. Bộ môn chủ yếu giảng dạy các môn học thuộc chuyên ngành Ngôn ngữ và Văn hóa Việt Nam cho sinh viên Việt Nam trong Trường ĐHNN-ĐHQG Hà Nội; giảng dạy tiếng Việt, ôn thi chứng chỉ tiếng Việt, tiếng Việt chuyên ngành và văn hóa Việt Nam cho học viên người nước ngoài.

2. Kinh nghiệm giảng dạy

2008: Tổ chức khóa học dự bị đại học cho sinh viên Lào

2009: Tổ chức khóa học tiếng Việt ngắn hạn cho Tình nguyện viên của tổ chức Jica, Nhật Bản

2012: Tham gia giảng dạy tiếng Việt và văn hóa Việt Nam cho cảnh sát các nước Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Lào, Séc, Nga, Malaysia, Singapore, Campuchia

2013: Tham gia giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên Khoa tiếng Việt tại Trường Đại học Dân tộc Quảng Tây, Trung Quốc

2014:  Tham gia giảng dạy tiếng Việt cho 20 cán bộ thuộc Văn phòng quốc hội Lào và Campuchia

2016: Tham gia giảng dạy tiếng Việt cho học viên Hàn Quốc thuộc chương trình Kmove

2017: Tham gia giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên trường Đại học Keimyung Hàn Quốc

2018: Tham gia giảng dạy tiếng Việt cho sinh viên trường Cao đẳng Ngoại ngữ Tokyo

2019: Tổ chức các khóa học tiếng Việt dành cho người nước ngoài

3. Các khóa học tiếng Việt dành cho người nước ngoài

 – Tiếng Việt cơ bản (trình độ A, B, C)

 – Ôn thi tiếng Việt (ABC, OPIC, FLEX, SST)

 – Tiếng Việt giao tiếp

  – Tiếng Việt cho người đi làm- Tiếng Việt cho sinh viên dự bị đại học ở Việt Nam

 – Tiếng Việt chuyên ngành (du lịch, khách sạn, kinh tế, thương mại …)

 – Nhập môn Văn hóa Việt Nam (giảng dạy bằng tiếng Việt, Tiếng Anh, tiếng Hàn)

 – Các khóa học ngắn hạn trải nghiệm Văn hóa Việt Nam