Đội ngũ giảng viên – Bộ môn NN&VH Việt Nam

Đội ngũ giảng viên

This post is also available in: enEnglish (English) ko한국어 (Korean)

TS. CHỬ THỊ BÍCH (Trưởng Bộ môn) 

Học vấn

2007: Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm giảng dạy

2006~nay: Giảng viên Bộ môn NN&VH Việt Nam, ĐHNN-ĐHQG Hà Nội

2018~nay: Cố vấn chương trình tiếng Việt cho người nước ngoài trên VTV4

ThS. NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG

Học vấn                  

1998: Thạc sĩ Ngôn ngữ học, Trường ĐHKHXH&NH, ĐHQG Hà Nội

Kinh nghiệm giảng dạy

1995~2003: Giảng viên Trung tâm giáo dục và đào tạo Đông Đô

1998~nay: Giảng viên Bộ môn NN&VH Việt Nam, ĐHNN-ĐHQG Hà Nội

TS. CHU THỊ PHONG LAN

Học vấn

2017: Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Viện hàn lâm KHXH Việt Nam

Kinh nghiệm giảng dạy

2008~nay: Giảng viên Bộ môn NN&VH Việt Nam, ĐHNN-ĐHQG Hà Nội

2006~2012: Giảng viên Trung tâm ngôn ngữ và Việt Nam học, ĐHKHXH&VN, ĐHQG Hà Nội

ThS. NGÔ THANH MAI

Học vấn

2013~nay: Nghiên cứu sinh tại Viện Việt Nam học và khoa học phát triển, ĐHQG Hà Nội

Kinh nghiệm giảng dạy

2008~nay: Giảng viên Bộ môn NN&VH Việt Nam, ĐHNN-ĐHQG Hà Nội

2018~nay: Cố vấn chương trình tiếng Việt cho người nước ngoài trên VTV4

TS. PHAN HUYỀN TRANG

Học vấn

2013: Tiến sĩ ngôn ngữ học, Đại học Sheffield, Vương quốc Anh

2016: Nghiên cứu viên sau tiến sĩ, Đại học Ghent, Bỉ

Kinh nghiệm giảng dạy

2010~nay: Thành viên Hội giảng dạy tiếng Việt quốc tế (IATV)

2008~2015: Giảng viên Khoa Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&VH, ĐHQG Hà Nội

2018~nay: Giảng viên Bộ môn NN&VH Việt Nam, ĐHNN-ĐHQG Hà Nội

TS. VŨ THỊ HỒNG TIỆP

Học vấn

2017: Tiến sĩ Ngôn ngữ học, Đại học Sư phạm Hà Nội

Kinh nghiệm giảng dạy

2018~nay: Giảng viên Bộ môn NN&VH Việt Nam, ĐHNN-ĐHQG Hà Nội

2016~2018: Giảng viên dự án GYBM, Đại học Văn hóa Hà Nội

2016~2018: Giảng viên Viện Giáo dục và Đào tạo quốc tế, Đại học Sư phạm Hà Nội

ThS. NGUYỄN THỊ VIỆT LÊ

Học vấn

2006: Thạc sĩ Ngôn ngữ học, ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

Kinh nghiệm giảng dạy

2003-2006: Giảng viên Khoa Việt Nam học, ĐHKHXH&NV, ĐHQG Hà Nội

2010-2011: Giảng viên Đại sứ quán Newzealand tại Hà Nội

2015-2016: Giảng viên Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

2016-nay: CTV tại Bộ môn NN&VH Việt Nam, ĐHNN-ĐHQG Hà Nội

TS. TRẦN HỮU TRÍ

Học vấn

2016: Tiến sĩ Hàn Quốc học, Đại học Hanyang, Hàn Quốc

Kinh nghiệm giảng dạy

2007~2018: Giảng viên Khoa NN&VH Hàn Quốc, ĐHNN- ĐHQG Hà Nội

2010~2013: Giảng viên Khoa Châu Á học, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

2013~2015: Giảng viên Trung tâm đào tạo và đánh giá ngoại ngữ, ĐHNN Hàn Quốc

2019~nay: Giảng viên Bộ môn NN&VH Việt Nam, ĐHNN-ĐHQG Hà Nội