COP VLC tổ chức thành công Tọa đàm quốc tế – Bộ môn NN&VH Việt Nam

COP VLC tổ chức thành công Tọa đàm quốc tế

Ngày 29 tháng 12 năm 2022, Cộng đồng chuyên môn Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam (COP VLC) đã phối hợp với Viện Ngôn ngữ học Nhật Bản đồng tổ chức Toạ đàm quốc tế Danh hoá, Giống và Loại từ: cách tiếp cận liên ngôn ngữ.

Toạ đàm được tổ chức tại Hội trường 509, nhà A1, trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội, do TS. Phan Thị Huyền Trang, trưởng nhóm Cộng đồng chuyên môn Ngôn ngữ và Văn hoá Việt Nam chủ trì. Diễn giả khách mời của toạ đàm là GS. TS. Masayoshi Shibatani, Giáo sư danh dự Đại học Rice (Mỹ) và Đại học Kobe (Nhật), GS. TS. Prashant Pardeshi, Giáo sư Viện Ngôn ngữ Nhật Bản National Institute for Japanese Language and Linguistics (NINJAL), GS.TS. Masaaki Shimizu, Đại học Osaka (Nhật). Ngoài ra, toạ đàm còn có sự tham dự của PGS.TS Lâm Quang Đông, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại ngữ, TS Chử Thị Bích (Trưởng Bộ môn Ngôn ngữ & Văn hoá Việt Nam), PGS.TS. Nguyễn Hữu Hoành, Nguyên Viện phó Viện Ngôn ngữ học, và các giảng viên và sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ.

Nội dung, chương trình làm việc xin xem ở đây: https://www.ninjal.ac.jp/events_en/20221229a/

Toạ đàm này đã tạo ra bước đệm ban đầu cho những nghiên cứu tiên phong ở tầm quốc tế về những vấn đề liên quan xử lí danh ngữ tiếng Việt và các ngôn ngữ dân tộc thiểu số ở Việt Nam giữa Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội và Viện Ngôn ngữ Nhật Bản.

Một số hình ảnh của toạ đàm:

P.T.H.T/ ULIS Vietnamese