postbai2019 – Bộ môn NN&VH Việt Nam

All posts by postbai2019

Tổ chức tọa đàm “Quá trình hình thành và xử lý ngôn ngữ Tiếng Việt: cách tiếp cận thực nghiệm liên văn hóa”

Ngày 15/6/2022, Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã tổ chức Tọa đàm với chủ đề “Quá trình hình thành và xử lý ngôn ngữ Tiếng Việt: cách tiếp cận thực nghiệm liên văn hóa”. Đây là một trong những hoạt

Sinh viên ULIS tìm hiểu ngôn ngữ sử dụng trong làm đẹp đô thị và trật tự cộng đồng trong đời sống xã hội Thái Lan cùng Giáo sư Đại học Harvard

Ngày 5/3/2022, sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc gia Hà Nội đã có buổi học và giao lưu với Giáo sư Michael Herzfeld, đến từ Khoa Nhân học, Trường Đại học Harvard, Mỹ. Buổi diễn thuyết với chủ đề “Ánh